Stopnie “Senior”

1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia.
 
2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami:
• biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
• pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
• niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
• żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
• zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
• brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)
4. Wymogi dodatkowe:
• Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu – 1kyu.
• Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 8kyu – 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
• Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.
5. Wymagania egzaminacyjne:
BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.
POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi
2. Uderzenia – pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
4. Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri,
Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu
Ido-geiko (poruszanie):
1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
4. Przewrót w przód i w tył
Kumite:
• Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie
POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU
Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi
2. Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi
3. Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
4. Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage
Ido-geiko (poruszanie):
1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
4. Przewrót w przód i w tył
Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok
Kumite:
• Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie
PAS NIEBIESKI 8 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi
2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi,
Bloki: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
4. Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri
Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare –omote, nogare-gyaku
Ido-geiko (poruszanie):
1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.:
– Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
– Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki
– Zenkutsu-dachi + nihon uke
– Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki
– Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki
2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi
Kata: Taikyoku I, II
Sprawność fizyczna
1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20, podskoki do wysokości pasa + 5cm
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
4. Przerzut bokiem – gwiazda
Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za ręce
Kumite:
a. Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
b. Ju-kumite 3 x 1,5min
PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: neko-ashi-dachi
2. Uderzenia: tettsui, nukite, shotei
3. Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke,
4. Kopnięcia: ushiro-geri
5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki sankai
Ido-geiko (poruszanie):
1. Sanchin-dachi – poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki
2. Kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke
2. Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki
4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi
Kata: Taikyoku III, Pinian I
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
4. Przerzut bokiem – gwiazda
5. Podskoki do wysokości pasa + 5cm
Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce
Kumite:
• Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
• Ju-kumite 5 x 1,5min
PAS ŻÓŁTY 6 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
2. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki
3. Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morowe-uke
4. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri
Ido-geiko (poruszanie):
1. Zenkutsu-dachi – Enkai gyaku-zuki
2. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami
3. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki
4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik
Kata: Pinian II, Juji-kata
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s.
4. Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica
5. Podskoki do wysokości pasa + 10cm
Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi
Kumite: Ju-kumite 10 x 1,5min
PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
Bloki: hiji-uke
Ido-geiko (poruszanie):
1. Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
2. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik
Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri
Kata bunkai Pinian I-III
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50 ugięcia ramion (pompki) x 40
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.
4. Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica
5. Podskoki do wysokości pasa + 15cm
Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów tyłem
Kumite: Ju-kumite 10 x 1,5min
PAS ZIELONY 4 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Ido-geiko (poruszanie):
1. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
2. Łączenie kilku pozycji z technikami np.;
– kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
– zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki
Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
Kata bunkai Pinian I-IV
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 50
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
4. Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach
5. Podskoki do wysokości pasa + 20cm
Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem
Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min
PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
1. Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi
Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
Bunkai kata: Pinian I-IV
Samoobrona: Uwalnianie z duszenia
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 70, ugięcia ramion (pompki) x 60
2. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
3. Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach
4. Podskoki do wysokości pasa + 20cm
Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min.
PAS BRĄZOWY 2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik
Kata: Pinian V, Sanchin
Bunkai: kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:
1. Siła: skłony brzucha leżąc x 80, wznosy tułowia leżąc x 80, przysiady z wyskokiem x 80, ugięcia ramion (pompki) x 60
2. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
3. Podskoki do wysokości pasa + 30cm
Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min.
PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie
Kata: Gekisai-sho, Yantsu
Bunkai kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:
1. Siła: skłony brzucha leżąc x 100, wznosy tułowia leżąc x 100, przysiady z wyskokiem x 100, ugięcia ramion (pompki) x 100
2. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
3. Podskoki do wysokości pasa + 30cm
Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min