O klubie

logo
Historia Radomskiego Klubu Kyokushin-kan Karate w kilku słowach.
Historia rozwoju ruchu karate w Polsce jest ścisle związana z Radomiem. W połowie lat 70-tych ubiegłego wieku jednym z prekursorów karate w Polsce był radomianin Ryszard Szczepański. To on założył pierwszą sekcję karate kyokushin w Radomiu. Jego bezpośrednim sukcesorem był nieżyjący dziś sensei Jarosław Burzyński, który był Mistrzem Polski w kategori ciężkiej w karate kyokushin. Był też jednym z nielicznych w Polsce a nawet Europie, którym udało się zdobyć mistrzowski pas z trzema złotymi pagonami oznaczjącym stopnień sandan – 3 DAN. Na początku lat 80-tych Radom był dużym ośrodkiem karate. Szacuje się, że w tym czasie trenowało w samym tylko Radomiu nawet 2000 osób w kilkunastu sekcjach rozsianych po całym mieście a skupionych organizacyjnie w Radomskim Klubie Karate Kyokushinkai prowadzonym przez kolejnego posiadacza czarnego pasa w Radomiu, którym jest sensei Jacek Czarnota. To właśnie sensei Jacek Czarnota w 1991 rozpoczął prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 na ulicy Sandomierskiej. W 1992 roku do treningów w tej sekcji dołączył obecny kierownik klubu sensei Paweł Żłobecki, który wtedy był posiadaczem brązowego pasa. Sekcja to od początku była postrzegana jako ta w której najważniejsza jest sprawa jakości technicznej. W 1997 Paweł Żłobecki zdał egzamin na czarny pas przed komisją której przewodniczył Kenji Yamaki. Sensei Jacek Czarnota powoli wycofał się z działalności instruktorskiej przekazując sensei Pawłowi sekcję w PSP 9. W 2004 roku Paweł Żłobecki podjął decyzję o zmianie przynależności organizacyjnej. Na podwaliniach poprzedniego klubu, który zawiesił działalność założył wraz grupą instruktorów zainteresowanych kontynuowaniem działalności szkoleniowej nowy klub. Nowy klub karate został zarejestrowany jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej i przystąpił do Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do, którą w Polsce zarzadza Shihan Bogusław Jeremicz. Polska Federacja Kyokushin-kan Karate-do wchodziła w ogólnoświatowe struktury Kyokushin-kan Inernational, na której czele stoi Hatsuo Royama. Po rocznej karencji w nowej organizacji i uczestniczeniu w szeregu szkoleń i obozów sensei Paweł Żłobecki został dopuszczony do egzaminu na stopień 2 dan. Zdał go w 2005 przed komisją, której przewodniczył Tsuyoshi Hiroshige. W tym czasie zajęcia w grupie zaawansowanej prowadził właśnie Paweł Żłobecki a w grupie początkującej wspierali go inni instruktorzy klubu, m.in. Jacek Czarnota, Krzysztof Mochocki, Piotr Lachowski.
W roku 2011 Polska Federacja Kyokushin-kan Karate zmieniła nazwę na Polską Federację Kyokushin Karate jednocześnie wychodząc ze struktur Kyokushin-kan International. Obecnie PFKK znajduje się w strukturach organizacyjnych Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai oraz Polskiego Związku Kickboxingu. Wszyscy zawodnicy trenujący w klubach należących organizacyjnie do Polskiej Federacji Kyokushin Karate mogą brać udział zawodach organizowanych przez PZKB oraz w zawodach, w których bierze udział lub organizuje Polska Organizacja Shinkyokushin.
Prezesem stowarzysznia na początku działalności został profesor Tomasz Mazur, wykładowca matematyki m.in. na Politechnice Radomskiej. Jego zamiłowanie do aktywności fizycznej przejawiało się w uprawianiu różnorodnych form ruchu i dyscyplin sportowych: wędrówki górskie i nizinne, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo, karate, boks. Szacunek i zaufanie jakim cieszył się Tomasz Mazur w środowisku ludzi kultury fizycznej wyraziło się m.in. w powierzeniu mu również funkcji prezesa Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 11.08.2008 roku profesor Mazur zginął podczas wyprawy we włoskie Dolomity.
Z początkiem sezonu 2008/2009 prezesem stowarzyszenia został Paweł Nowakowski. W tym czasie wykształciła się też nowa grupa instruktorów zdeterminowanych do kontynuowania działalności szkoleniowej wraz z Pawłem Żłobeckim.
Działalność szkoleniowa w klubie, na której mógł się bardziej skoncentrować Paweł Żłobecki przyniosła efekty. Adepci karate Jolanta Wojniarska i Dawid Suski, odnosili sukcesy w zawodach rangi ogólnopolskiej. Sukcesy te zostały dostrzeżone w Polskiej Federacji Kyokushi-kan Karate i w 2009 roku naszemu klubowi zostały powierzone prawa do zorganizowania Mistrzostw Polski PFKK. Cała impreza odbyła się na obiektach Politechniki Radomskiej i zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym i sportowym. Powstał reportaż z zawodów, który był emitowany w całej Polsce w sieci telewizji kablowej Vectra.
Zdobycze medalowe do 2010 roku, adpetów karate trenujacych w naszym klubie.
Jolanta Wojniarska:
2007 – Vice-Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2008 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2009 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2010 – Mistrzyni Polski w kumite (walki) w kategorii wagowej do 60 kg
2014 – III miejsce, Mistrzostwa Polski w kumite ( walki) w kategorii do 60 kg
Reprezentowała Polskę na Otwartych Mistrzostrzwach Świata w roku 2009 w Budapeszcie.
Dawid Suski:
2006 – I miejsce, Mistrzostwa Polski Juniorów PFKK, Toruń
2007 – III miejsce, Mistrzostwa Polski Knockdown Polskiej Federacji Karate, Bielsko-Biała
2008 – III miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, Toruń
2008 – III miejsce, European Kyokushinkan Tournament „Balic Cup”,Gdańsk
2009 – IV miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, Radom
2010 – II miejsce, Mistrzostwa Polski PFKK, kat. Open, Chełm