Pozycje (dachi)

Poniżej przedstawiamy pozycję w Karate

fudo dachi pozycja wyjściowa (otwarta)
musubi dachi pozycja medytacji (stojąc)
haisoku dachi pozycja (stopy razem)
yohei dachi pozycja gotowości
uchihajiji dachi pozycja (stopy do środka)
heiko dachi pozycja równoległa
sanchin dachi pozycja trójkątów
kokutsu dachi pozycja zakroczna
neko ashi dachi pozycja kota
zenkutsu dachi pozycja wykroczna
kiba dachi pozycja jeźdźca
shiko dachi pozycja zapaśnika sumo
kake dachi pozycja “hak”
tsuru ashi dachi pozycja żurawia
moro ashi dachi pozycja obunóż
soshin dachi pozycja w przysiadzie