Kontakt

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
RAION RADOM KLUB KYOKUSHIN KARATE

RAION RADOM Karate Kyokushin

NIP: 796-28-12-331       REGON: 140800700
Nr konta: 53 1050 1793 1000 0023 2624 2282

Działalność na podstawie:
– Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. ( Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 )
– Ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 885 )
– Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
Wydział Edukacji i Sportu przy Urzędzie Miasta Radomia pod numerem E.D. III. 4123/1/17/04

Paweł NOWAKOWSKI

(Prezes)

Paweł ŻŁOBECKI

(Kierownik klubu)

tel. 535-500-935 tel. 606-305-732

Krzysztof Piasek
(PSP 9)
tel. 608-592-534
===============
Piotr Lachowski
(PSP 9)
tel. 507-858-220
===============
Jolanta Wojniarska
(PSP 24)
tel. 881-718-766
===============
Paweł Gleich
(PG Wierzbica Klub Tekken)
tel. 798-189-537