Stopnie “JUNIOR”

. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia
2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem pasów brązowych. Belka czerwona oznacza stopień junior
• biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
• pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
– 10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)
– 9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
• niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
– 8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)
– 7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
• żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
– 6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)
– 5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
• zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
– 4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)
– 3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona), 3/2 (jedna belka brązowa + dwie belki czerwone)
• brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym;
– 2kyu (jedna belka czerwona)
– 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)
4. Wymogi dodatkowe:
• W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia przechodzi on automatycznie na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
• Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.
• Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 8kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
• Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.
5. Wymagania egzaminacyjne:
BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.
POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi
2. Uderzenia – pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi
Bloki (uke): seiken-jodan-uke
4. Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri
5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10
POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,
2. Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
3. Bloki: seiken-gedan-barai
4. Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,
Ido-geiko (poruszanie)
1. Zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15
3. Gimnastyka:Przewrót w przód i w tył na materacu lub macie
PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi,– poruszanie mae-ni, sagari, mawate
2. Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi
Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
Kopnięcia: mawashi-geri,
5. Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku
Ido-geiko (poruszanie)
1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach:
– zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
– zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki
– zenkutsu-dachi + nihon uke (bloki)
– zenkutsu-dachi + nihon keri (kopnięcia)
– kokutsu-dachi + uchi-uke
2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie
Kata: Taikyoku I, II,
Samoobrona:
1. Uwalnianie z chwytu za rękę
2. Pady w przód, w tył, w bok
Sprawność fizyczna
1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siadzie motylkowym
2. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracja partnera
Kumite: zasady walki jak dla juniorów – Ju-kumite 3 x 30s.
PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi,
2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi,
Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage
Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki
Ido-geiko (poruszanie)
1. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke –mae-ni, sagari, mawate
2. Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi
Kata: Taikyoku III, Pinian I
Sprawność fizyczna
1. Gibkość: w siadzie prostym dosięgnąć głową do wyprostowanych kolan
2. Skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
3. Gimnastyka: przerzut bokiem – „gwiazda”
Samoobrona:
1. Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu
Kumite – zasady walki jak dla juniorów – Ju-kumite 5 x 30s.
PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
2. Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki
3. Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke
4. Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri
Ido-geiko: (poruszanie)
1. Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke
2. Zenkutsu-dachi – kopnięcie + tsuki
3. Zenkutsu-dachi – uke + gyaku-tsuki
4. Zenkutsu-dachi – enkai gyaku-zuki
Kata: Pinian II, Juji-kata
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: w siedzeniu w rozkroku dosięgnąć głową do podłoża
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
Samoobrona:
1. Uwalnianie z chwytu za gi
Kumite: Ju-kumite 7 x 30s.
PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke
3. Kopnięcia: ura-mawashi-geri
Ido-geiko: (poruszanie)
1. W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik
Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri
Samoobrona:
1. Uwalnianie z obchwytu tyłem
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: W staniu skłon w przód i dosięgnąć dłońmi do podłoża
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 20
3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s
Kumite: Ju-kumite 5x 60s.
PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Kihon–geiko: (podstawy techniczne)
1. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi
2. Bloki: koken-uke, shotei-uke
3. Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri
Ido-geiko (poruszanie)
1. W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
2. Łączenie kilku pozycji z technikami np
– kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
– zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki
Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
Kata bunkai Pinian I-IV
Samoobrona:
1. Uwalnianie z obchwytu przodem
Sprawność fizyczna:
1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 25
3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.
Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.
PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ3/1 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
Ido-geiko (poruszanie)
1. W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
Bunkai kata: Pinian I-IV
Samoobrona:
1. Uwalnianie z duszenia
Sprawność fizyczna
1. Skłony brzucha leżąc x 50
2. Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.
Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.
PAS BRĄZOWY 2/1 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik
Kata: Pinian V
Bunkai: kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:
1. Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 35
2. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s
Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.
PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU
Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie
Kata: Gekisai-sho, Yantsu
Bunkai kata Pinian I-V
Sprawność fizyczna:
1. Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 40
2. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
Kumite: Ju-kumite 10 x 60s.